facebook pixel

הצהרת פרטיות

בהצהרת פרטיות זו תפורט בפניך מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר החברה הפועל תחת הדומיין https://www.hatzava.com (להלן: "האתר" או "אתר החברה").
המועד בו עודכנה ההצהרה לאחרונה מופיע בתחתית הצהרה זו והחברה תהא זכאית מעת לעת, לשנות או לעדכן את הוראות הצהרת פרטיות זו . אנו ממליצים כי תחזור ותעיין בהצהרה זו מעת לעת מפאת שינויים אלו. כל התנאים בהצהרה זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים ולכל גורם אחר.
בקריאת ההצהרה ושימוש באתר אתה מתחייב כי הסכמת לתנאים הכתובים בהצהרה זו.

אבטחת מידע

החברה מפעילה דרכים שונות לוודא את אבטחת המידע ולצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר החברה ו/או למחשביה, אך אין בהם בטחון מוחלט. כמו כן אין באפשרות החברה לוודא כי ההתקשרות בין החברה למועמד ו/או לכל יוצר קשר, לא ייורט על ידי צדדים שלישיים הפועלים ברשת האינטרנט שלא בהרשאה מטעם החברה ו\או יוצר הקשר. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

השימוש במידע

שליחת קורות חייך ו/או פרטיך מהווה אישור מהצד שלך להתקשרות מול החברה. נציגים מוסמכים מטעם החברה יצרו איתך קשר כדי להסביר בהרחבה את הדברים הבאים: פועלה של החברה, דרכי העבודה והתהליך הקיים. כמו כן יוודאו האם ברצונך להמשיך את התהליך. כל עוד לא ציינת אחרת, אתה נותן בזאת את האישור להעביר את קורות החיים ו/או פרטיך לכל גורם רלוונטי שהחברה תמצא כמתאים עבורך. במידה ותציין שאינך מעוניין בהתקשרות עם החברה, החברה תחדל בהתקשרות מולך ולא תעביר מאותו הרגע את פרטיך לגורמים נוספים. בשליחת פרטיך אתה מאשר להצטרף למאגר מידע שמחזיקה בו החברה ושומרת על נתוניו לפי חוק.

קורות חיים

החברה מתמחה במגוון פעילויות בהייטק, בין היתר סיוע במציאת עבודה - החברה תקבל קורות חיים של מועמדים ותמצא, לאחר בדיקה קפדנית, לאילו משרות המועמדים נמצאו מתאימים. הנתונים שתמסור בעת יצירת קשר, ו/או בתוך קורות החיים הכרחיים על מנת שהספק יעזור לך במציאת עבודה ו/או יחזור לפניותך. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו באתר העסק הספק לא יוכל לעזור לך ולהתקדם בתהליך מציאת העבודה.

טבלאות שכר

נתוני השכר נאספו מבוגרים שונים אשר עובדים בתעשייה, בשקלול מידע הקיים בחברה משותפותיה השונות. אין לראות במידע זה מדויק לחלוטין הרי הצעות שכר משתנות מאדם לאדם ונקבעות לפי יכולתיו השונות. עם זאת בהחלט ניתן לקבל הערכה מסוימת לגבי השכר הראוי עבורך. החברה לא מתחייבת בשום צורה שזהו השכר שתקבל, בין אם תתקשר מולה או עם כל גורם אחר.

מסירת מידע לצד שלישי

הפרטים שמתקבלים באתר החברה נועדו כדי לבחון שיתוף פעולה בין החברה ולבין מועמד / גורם אחר. החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטי המידע האישי שהתקבל, אלא אם כן מדובר בפעולה שתסייע בתהליך שלשמו נוצר הקשר. כמו כן החברה תוודא מול השותפות השונות איתן היא עובדת שהן לא יעבירו את קורות החיים והמידע שהתקבל לגורם שלישי - אלא אם ניתן אישור מפורש על ידי החברה. הסעיפים הנ"ל ניתנים לביטול במקרים הבאים: - במקרה שתפר את תקנון האתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. - אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך או אודות המועמדים מטעמך לצד שלישי. - בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

הטבות ומבצעים

מעת לעת החברה תפרסם הטבות ומבצעים שונים, תנאי הזכאות יהיו נתונים להחלטתו הבלעדית של החברה ולפי החוק.
החברה איננה מתחייבת להעניק את ההטבה לגורם מסוים, וברשותה לשנות את הזכאות, ההטבה, הגורמים המשתתפים ללא התראה מוקדמת וללא החלטות גורמים חיצוניים. ההטבה הינה רשות החברה ואיננה חובה, לכן אין לראות בכך שום התחייבות להענקה, תביעה, בקשה של ההטבה.

ניוזלטר ודיוור אלקטרוני

מרגע שליחת פרטיך הינך מאשר לחברה להוסיף אותך למאגר הנמענים שלה ולשלוח לך מעת לעת הודעות דיוור כאלו או אחרות. בכל הודעה שתישלח על ידי החברה, תהא אפשרות להסיר עצמך ממאגר זה - במידה ותבקש להסיר את פרטיך החברה תסיר אותך ממאגר הדיוור שלה.


עדכון אחרון - ינואר 2019